Centre Socioeducatiu sed-bulla

falten
330 dies

             

            El Centro Socioeducativo sed-bulla es una iniciativa del Proyecto sed-bulla, de l’Asociación sed-ESC, que atén, al barri de San Miguel de Santo Domingo,  a 20 infants i adolescents desescolaritzats o en risc de ser-ho per dificultats d’aprenentatge. Funciona de dilluns a divendres de 4 a 6 de la tarda i dos dissabtes al mes obre les activitats a altres infants del barri promocionant el lleure com una oportunitat educativa.

            El projecte pretén: detectar infants desescolaritzats per manca de papers (molts no estan registrats) i aconseguir la regularització; treballar amb infants que han perdut la seva plaça escolar per dificultats d’aprenentatge i prevenir que d’altres la perdin per aquest motiu.         

         

           En Santo Domingo s’anomena “dopoescuela” o “salas de tareas” a algunes iniciatives existents per ajudar a infants que a l’escola els costa seguir el ritme. Aquest projecte va més enllà. Com tots els projectes de sed-ESC vol abordar les necessitats educatives dels infants i joves que atén treballant de manera integral els itineraris personals i acadèmics i abordant tots els contextos en els que els infants es desenvolupen: família, escola, barri, etc.

            Al mes de juliol de 2017, al curs d’”Educadores/as en Actividades de Tiempo Libre” que es va desenvolupar a La Romana (Rep. Dominicana) i on es van formar els 45 primers/es educadors/es de lleure del país gràcies a un conveni amb la universitat catòlica de Santo Domingo (UCSD), es va fer un estudi de necessitats educatives als diferents barris als que pertanyien els/les participants. Els resultats expressaven una realitat bastant compartida de problemàtiques que patien els infants als barris i una necessitat també compartida d’espais educatius de Lleure als barris. En alguns barris, com el de San Miguel, on està e centre educatiu de les Escolàpies, la realitat és que a més a més encara hi ha molts/es infants desescolaritzats per motius comuns.

           

            

 

 

 

 

 

 

 

             

           

Es va començar a dissenyar un format de possibles espais educatius que donessin resposta a aquestes necessitats.

            La nostra entitat, que compta al barri amb el projecte sed-bulla, va començar a fer un anàlisi d’aquesta necessitat per valorar les opcions de resposta. I després de casi un any, al mes de maig de 2018 es va veure la possible viabilitat:

  • L’atenció del Centre de manera continuada per part d’una escolàpia i d’una noia educadora de les que detectaren la iniciativa, amb formació pedagògica que té una dedicació al centre a través d’una BECA.
  • L’espai on desenvolupar l’activitat: l’espai que abans era l’habitatge de la comunitat escolàpia i està al barri a sobre del parvulari de les escolàpies (lloc reconegut ja com espai educatiu per les famílies del barri)
  • Pel que fa al finançament, calia una empenta per comptar amb l’import de la beca i la infraestructura necessària de taules, cadires, etc. Gràcies a als centres educatius de Gandía i Figueres, que havien triat un dels nostres projectes que ja havia aconseguit completar-se i els vam oferir aquesta opció, es va tenir la possibilitat des del primer moment de tenir el recolzament per un any i posar en marxa l’experiència.

            Al mes de juliol, al campament habitual, es va tenir mosta cura en detectar ja a infants de risc desescolaritzats als que se’ls va convidar ja a participar de la iniciativa. Els mesos d’agost i setembre es va fer treball de camp: contacte amb les escoles, reunions amb possibles voluntaris/es, preparació de materials, inscripcions i entrevistes amb famílies...

 

            El dilluns, 1 d’octubre de 2018, el centre obria portes i iniciava la seva tasca, el dia 11 del mateix mes, aprofitant la diada de commemoració del naixement de Mare Paula es va fer la inauguració oficial amb la participació d’infants i famílies. Està en marxa però necessita de suport per poder-se mantenir.

            La base fonamental és l’import de la Beca, les assegurances, el berenar dels infants cada tarda, els materials pedagògics i el suport de les activitats de lleure que es desenvolupen els dissabtes.

            El pressupost mínim d’un curs per poder donar-li continuïtat és:

 

Concepte

Pesos

Euros

Beca personal educador/a (x12 mesos)

 170.400

3.100

Infraestructura

27.500

500

Berenar dels infants (200 dies)

84.700

1.540

Material de neteja

5.500

100

Assegurança RC

31.045

565

Assegurança infants (4,45 € x infant)

4.900

90

TOTAL

324.045

5.895 €

 

No comptem el material escolar que l’afegim a un Projecte de Gest Solidari.

Si comptem que el curs escolar té uns 230 dies lectius i que el recurs afavoreix fonamentalment a 20 infants i adolescents.

 

 

230 dies

1 dia

Sostenir el projecte 

5.895 €

25,63 €

 

 

20 infants

1 infant

Sostenir un dia del Projecte
per un infant 

25,63 €

1,28 €

 

Amb 5 € pots sostenir l’accés al recurs d’un infant durant 5 dies.

Llança’t!, fes el teu klic.

Vols col·laborar?

0€ 50€ 5895€
fes el teu klic!

comparteix la teva experiència